Κτίριο προς αγορά σε Cruce de Arinaga, Spain

560.000 EUR

Cruce de Arinaga

Βιομηχανικό κτίριο • 1755 m² • Αναφ: TR11168

Επιφάνειες

Διαβίωση1755 m²

Cruce de Arinaga

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα