Θέση στάθμευσης προς ενοικίαση σε Mafamude, Πορτογαλία

4.000 EUR

Mafamude, Porto

Γκαράζ • 18 m² • Αναφ: 16446644

Επιφάνειες

Διαβίωση18 m²

Porto

Mafamude

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα