Οικόπεδο προς αγορά σε Portel, Portugal

45.000 EUR

Portel

Οικόπεδο • Αναφ: C0185-02637

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο5000 m²

Portel

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα