Οικόπεδο προς αγορά σε Carregueira, Πορτογαλία

165.000 EUR

Carregueira, Santarém

Οικόπεδο • 6386 m² • Αναφ: 16443833

Επιφάνειες

Διαβίωση6386 m²

Santarém

Carregueira

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα