Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Alvor, Πορτογαλία

808 EUR

Alvor, Faro

Αποθήκη • 46 m² • Αναφ: 16443096

Επιφάνειες

Διαβίωση46 m²

Faro

Alvor

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1997
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα