Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Forjães, Πορτογαλία

875 EUR

Forjães, Braga

Κατάστημα • 245 m² • Αναφ: 16436461

Επιφάνειες

Διαβίωση245 m²

Braga

Forjães

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα