Διαμέρισμα προς αγορά σε Βιέννη, Αυστρία

629.000 EUR

Βιέννη

Διαμέρισμα • 3 δωμάτιο/α • 105 m² • Αναφ: 2772

Χώροι

Δωμάτια3

Επιφάνειες

Διαβίωση105 m²

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα