Οικόπεδο προς αγορά σε Viana do Castelo District, Portugal

25.000 EUR

Viana do Castelo District, Vilar de Mouros

Οικόπεδο • 1030 m² • Αναφ: 0046

Επιφάνειες

Διαβίωση1030 m²
Αγροτεμάχιο1030 m²
Χρησιμοποιήσιμο1030 m²
Σύνολο1030 m²

Vilar de Mouros

Viana do Castelo District

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα