Όμορφη Mayen για να ανακαινίσει με άδεια

61.033 EUR

65.000 CHF

Saint-Martin

Σαλέ • 2 δωμάτιο/α • 60 m² • Αναφ: 694465

Χώροι

Δωμάτια2

Επιφάνειες

Διαβίωση60 m²
Σύνολο102 m²

Saint-Martin