Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Γκραζ, Αυστρία

2.915 EUR

Γκραζ

Γραφείο • 7 δωμάτιο/α • Αναφ: ImmoZ_O2100147972

Χώροι

Δωμάτια7

Γκραζ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα