Κτίριο προς αγορά σε Barcelona, Spain

195.000 EUR

Barcelona

Εμπορικό κτίριο • 134 m² • Αναφ: 9274

Επιφάνειες

Διαβίωση134 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα