Θέση στάθμευσης προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

115 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 11 m² • Αναφ: PBARDE 67

Επιφάνειες

Διαβίωση11 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα