Οικόπεδο προς αγορά σε Lloret de Mar, Ισπανία

55.500 EUR

Lloret de Mar

Οικόπεδο • 850 m² • Αναφ: 5716

Επιφάνειες

Διαβίωση850 m²

Lloret de Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα