Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Βιέννη, Αυστρία

11.250 EUR

Βιέννη

Γραφείο • 599 m² • Αναφ: 315/10545/2

Επιφάνειες

Διαβίωση599 m²

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα