Σπίτι προς ενοικίαση στο Ελ Πουτέ-Ελ Φάρο

1.800 EUR

Barcelona, Ferran Puig

Σπίτι • 4 δωμάτιο/α • 4 Μπάν. • 157 m² • Αναφ: 17578596244.520471

Χώροι

Δωμάτια4
Μπάνια4

Επιφάνειες

Διαβίωση157 m²
Χρησιμοποιήσιμο157 m²
Σύνολο157 m²

Ferran Puig

Barcelona

Αυλή
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειας
C