Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Σάλτζμπουργκ, Αυστρία

209 EUR

Σάλτζμπουργκ

Γραφείο • 1 δωμάτιο/α • Αναφ: 2602/9089

Χώροι

Δωμάτια1

Σάλτζμπουργκ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα