Διαμέρισμα προς αγορά σε Βιέννη, Αυστρία

499.900 EUR

Βιέννη

Διαμέρισμα • 102 m² • Αναφ: 3253

Επιφάνειες

Διαβίωση102 m²

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα