Οικόπεδο προς αγορά σε Baix Empordà, Ισπανία

60.000 EUR

Baix Empordà

Οικόπεδο • Αναφ: PDA23011

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο685 m²

Baix Empordà

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα