Οικόπεδο προς αγορά σε Masllorenç, Ισπανία

65.000 EUR

Masllorenç

Οικόπεδο • 2609 m² • Αναφ: 9269

Επιφάνειες

Διαβίωση2609 m²

Masllorenç

τύποςΟικόπεδο
Έτος κατασκευής1982
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα