Κτίριο προς αγορά σε Σαμπαντέλ, Ισπανία

115.500 EUR

Σαμπαντέλ

Εμπορικό κτίριο • 146 m² • Αναφ: LOC_9185

Επιφάνειες

Διαβίωση146 m²

Σαμπαντέλ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα