Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

1.200 EUR

Barcelona

Γραφείο • 138 m² • Αναφ: AOB2109004

Χώροι

Τουαλέτες3

Επιφάνειες

Διαβίωση138 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα