Κτίριο προς αγορά σε Les Roquetes del Garraf, Ισπανία

225.000 EUR

Les Roquetes del Garraf

Εμπορικό κτίριο • 50 m² • Αναφ: LOC_9179

Επιφάνειες

Διαβίωση50 m²

Les Roquetes del Garraf

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα