Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Κορνελιά δε Λιοβρεγάτ, Ισπανία

9.500 EUR

Κορνελιά δε Λιοβρεγάτ

Θέση στάθμευσης • 6 m² • Αναφ: PLA_9169

Επιφάνειες

Διαβίωση6 m²

Κορνελιά δε Λιοβρεγάτ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα