Κτίριο προς αγορά σε Τεράσα, Ισπανία

50.000 EUR

Τεράσα

Εμπορικό κτίριο • 75 m² • Αναφ: BAI_9134

Επιφάνειες

Διαβίωση75 m²

Τεράσα

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα