Οικόπεδο προς αγορά σε Province of Barcelona, Spain

175.000 EUR

Province of Barcelona

Οικόπεδο • Αναφ: 1741/5417

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο795 m²

Province of Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα