Οικόπεδο προς αγορά σε Neiva, Portugal

39.500 EUR

Neiva

Οικόπεδο • Αναφ: C0437-00160

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1830 m²

Neiva

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα