Κτίριο προς αγορά σε Burjassot, Ισπανία

42.000 EUR

Burjassot

Εμπορικό κτίριο • 86 m² • Αναφ: 0099-GIRE-264103

Επιφάνειες

Διαβίωση86 m²
Αγροτεμάχιο86 m²

Burjassot

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα