Σπίτι προς αγορά σε Parndorf, Αυστρία

469.000 EUR

Parndorf

Ιδιοκτησία • 5 δωμάτιο/α • 170 m² • Αναφ: 3225

Χώροι

Δωμάτια5

Επιφάνειες

Διαβίωση170 m²

Parndorf

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα