Οικόπεδο προς αγορά σε Begues, Ισπανία

170.000 EUR

Begues

Οικόπεδο • Αναφ: SÒL_103 (0518837607)

Επιφάνειες

Begues

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα