Οικόπεδο προς αγορά σε Bescanó, Ισπανία

53.000 EUR

Bescanó

Οικοδομήσιμη γη • 877 m² • Αναφ: 7015001-347

Επιφάνειες

Διαβίωση877 m²

Bescanó

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα