Κτίριο προς αγορά σε Sabadell, Spain

79.000 EUR

Sabadell

Εμπορικό κτίριο • 110 m² • Αναφ: LOC_9068

Επιφάνειες

Διαβίωση110 m²

Sabadell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα