Οικόπεδο προς αγορά σε Altea, Spain

410.000 EUR

Altea

Οικοδομήσιμη γη • 3500 m² • Αναφ: 21893

Επιφάνειες

Διαβίωση3500 m²

Altea

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα