Οικόπεδο προς αγορά σε Sitges, Spain

875.000 EUR

Sitges

Οικόπεδο • Αναφ: 1737/5417

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο2489 m²

Sitges

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα