Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Abade de Neiva, Πορτογαλία

340.000 EUR

Abade de Neiva, Braga

Αποθήκη • 576 m² • Αναφ: 16403224

Επιφάνειες

Διαβίωση576 m²

Braga

Abade de Neiva

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα