Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Μπενιντόρμ, Ισπανία

2.000 EUR

Μπενιντόρμ

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 90 m² • Αναφ: 7015001-339

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση90 m²

Μπενιντόρμ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα