Οικόπεδο προς αγορά σε Gondar, Portugal

13.000 EUR

Gondar, Lugar do Forte

Οικόπεδο • Αναφ: ZMPT546531

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο3140 m²

Lugar do Forte

Gondar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα