Οικόπεδο προς αγορά σε Caminha, Portugal

59.900 EUR

Caminha, Rua Nossa Senhora do Amparo

Οικόπεδο • 210 m² • Αναφ: ZMPT546542

Επιφάνειες

Διαβίωση210 m²
Αγροτεμάχιο330 m²

Rua Nossa Senhora do Amparo

Caminha

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα