Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Atiães, Πορτογαλία

1.250 EUR

Atiães, Braga

Κατάστημα • 384 m² • Αναφ: 16399451

Επιφάνειες

Διαβίωση384 m²

Braga

Atiães

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα