Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Candelaria, Spain

730 EUR

Candelaria

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 40 m² • Αναφ: RED0793

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση40 m²

Candelaria

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής2007
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα