Οικόπεδο προς αγορά σε Caminha, Portugal

59.900 EUR

Caminha, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 330 m² • Αναφ: 16400030

Επιφάνειες

Διαβίωση330 m²

Viana do Castelo

Caminha

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα