Οικόπεδο προς αγορά σε Calvelo, Πορτογαλία

110.000 EUR

Calvelo, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 1200 m² • Αναφ: 16400186

Επιφάνειες

Διαβίωση1200 m²

Viana do Castelo

Calvelo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα