Οικόπεδο προς αγορά σε Premià de Dalt, Ισπανία

399.000 EUR

Premià de Dalt

Οικόπεδο • 1003 m² • Αναφ: I-00UUNC-W-02MPZM

Επιφάνειες

Διαβίωση1003 m²

Premià de Dalt

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα