Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Großgmain, Αυστρία

924 EUR

Großgmain

Γραφείο • 86 m² • Αναφ: 6080

Επιφάνειες

Διαβίωση86 m²

Großgmain

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα