Οικόπεδο προς αγορά σε Begur, Spain

150.000 EUR

Begur

Οικόπεδο • 600 m² • Αναφ: CBR26607

Επιφάνειες

Διαβίωση600 m²

Begur

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα