Οικόπεδο προς αγορά σε Vinaròs, Spain

79.000 EUR

Vinaròs

Οικοδομήσιμη γη • 440 m² • Αναφ: IMTC_SOLAR ZONA BARCO

Επιφάνειες

Διαβίωση440 m²

Vinaròs

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα