Οικόπεδο προς αγορά σε Calafell, Spain

46.500 EUR

Calafell

Οικόπεδο • 644 m² • Αναφ: 7906

Επιφάνειες

Διαβίωση644 m²

Calafell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα