Κτίριο προς αγορά σε Hüttau, Αυστρία

495.000 EUR

Hüttau

Εμπορικό κτίριο • 182 m² • Αναφ: 98

Επιφάνειες

Διαβίωση182 m²

Hüttau

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα