Οικόπεδο προς αγορά σε Quarteira, Πορτογαλία

995.000 EUR

Quarteira, Faro

Οικόπεδο • 1333 m² • Αναφ: 16391165

Επιφάνειες

Διαβίωση1333 m²

Faro

Quarteira

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα