Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

1.710.000 EUR

Barcelona

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 877 m² • Αναφ: IBCN00186/8086

Επιφάνειες

Διαβίωση877 m²

Barcelona

Ανελκυστήρας
Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα