Οικόπεδο προς αγορά σε Arão, Πορτογαλία

999.000 EUR

Arão, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 26728 m² • Αναφ: 16386742

Επιφάνειες

Διαβίωση26728 m²

Viana do Castelo

Arão

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα